Abdol Ghader Balouch – عبدالقادر بلوچ

Official blog of Abdol Ghader Balouch

Archive for September, 2013

Posted by balouch On September - 30 - 2013

در پی کمپین جدید زنان عربستان سعودی برای داشتن اجازه رانندگی، شیخ صالح اللحیدان، یکی از روحانیون عربستان سعودی می‌گوید که رانندگی به تخمدان‌های زنان آسیب می‌رساند. سئوال اینجاست که no-women-drivers-cartoonوقتی رانندگی به تخم‏های آویزان هیچ شیخی تا حالا آسیب نرسانده چطور به تخمدان‏هایی که مثل نارگیل آویزان نیستند آسیب می‏رساند؟

به گفته این شیخ  زنانی که رانندگی بکنند نوزادن معلول به دنیا می‌آورند. حالا اگر این شیخ از اول به دنیا آمدن تا آخر عمرش در روستای خود مانده بود آدم زیاد به او ایراد نمی‏گرفت، الحمدلله دوستان سعودی به برکت پول فراوان «نفت دادی» شب و روز ولویِ خیابانهای دنیا هستند. اگر حرفِ مفت ایشان سر سوزنی به فرمایش نزدیک بود همۀ ساکنین اروپا و آمریکا حالا باید معلول بودند. به این شیخ که حتماً به مرکز خود و به شعاع «روستا دنیا»یِ خود محترم هم هست توصیه می‏کنم موقع اظهار فضل، علم و مشتقاتش را به حال خود رها کرده بیشتر به روایت و اینگونه چیزها که حیطۀ دانشی ایشان هست بسنده کنند. حکم و فتوا بدهند تأثیر بیشتری دارد. فرمایشات علمی که بفرمایند می‏ترسم خدای نکرده یکی جسارت بکند و بگوید مزخرفات می‏فرمایند.

 قسمت آخر فرمایش ایشان که فرموده‏اند:

زنان فقط در صورتی می‌توانند رانندگی کنند که در بیابان باشند و همسرشان مجروح شده باشد. بسیار بسیار اثر گذارتر است. چون هم شرعی می‏نماید هم  راهی جلوی پای زنانی که علاقه دارند رانندگی کنند باز می‏کند. زخمی کردن شوهر با دو گردالی آویزان کاری ندارد. رانندگی هم شرعی می‏شود، تخمدان‏ها هم آسیب نمی‏بینند.

 حالا اگر شد و توانستند این را هم به صورت روایتی بفرمایند دیگر بهتر. مثلاً بفرمایند نقل است از شیخ فلانی ابن تراکتور که گفت زنان فقط در صورتی می‏توانند رانندگی کنند که ایستاده باشند و به تخمدان‏های آنها آسیبی نرسد.
VIDEO

************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** *************

TAG CLOUD

Activate the Wp-cumulus plugin to see the flash tag clouds!

There is something about me..

    Dallas ParkDallas ParkDallas ParkMt Douglas