Abdol Ghader Balouch – عبدالقادر بلوچ

Official blog of Abdol Ghader Balouch

پرسش و پاسخ

January - 28 - 2010

ایمیلی داشتم از آن ایمیل‏ها! ادبیاتش را که کمی عطر و ادکلن بزنم و بی مهری‏‏های فحشی‏اش را دور بریزم، هموطنی پرسشی دارد: شمایی که سبز شدید چرا در مقابل این اعلامیه‏‏های رنگ وارنگ سران سبز سکوت کرده، چیزی نمی‏ نویسید؟

پاسخ: من البته خودم سبزه‏ام اما از هیچ رنگی گریزان نیستم جز دو رنگی. از رنگها که بگذریم، اگر مسئله را از فردای بعد انتخابات دنبال کنیم، طبیعی است که با اعلامیه این و آن گرم و سردمان بشود و تقی و نقی را سران سبز بپنداریم. اما حتی اگر! فقط تا زمان قتل‏های زنجیره‏ ای عقب برویم و از آنجا سلانه سلانه جلو بیاییم خواهیم دید که مردم از سران، یک سر و گردن سبزترند و سبزشان با سبز آنها گنبدی سه منار تفاوت دارد. نباید فراموش کنیم که غولی بی شاخ و دم وسط میدان ایستاده و نسلی هم که به مصافش برخاسته قصد کشتن‏اش را ندارد فقط می‏خواهد جانور را دوباره به قوطی‏ای برگرداند که نسل قبل از او، درش را باز کرده.
در پاسخ شما عرض می‏کنم که آزادی اطلاعیه دادن را نباید از کسی گرفت. در هر برهه کسانی ناگزیرند با توجه به کارت‏هایی که در دست دارند بازی را ادامه دهند. تا جایی که من می‏دانم، غول‏ها با همه‏ ی بی شاخ و دمی نبرد را به انسان می‏بازند. یا برای همیشه از باورها می‏روند یا ناگزیر می‏شوند به قوطی های تنگ و تاریک خود بخزند. اگر کمی تصویرمان را بزرگتر و صبرمان را بیشتر کنیم این اتفاق برای ما هم خواهد افتاد.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.VIDEO

************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** ************* ************ *********** *************

TAG CLOUD

Activate the Wp-cumulus plugin to see the flash tag clouds!

There is something about me..

    Dallas ParkDallas ParkDallas ParkMt Douglas